"Det påstået vingestækkede køn/The alledged clipped gender", 140 x105, DKK 18.000/ EUR 2.420